Ochrana osobných údajov2019-04-11T08:31:44+00:00

Ochrana osobných údajov

V tejto časti by sme vás radi informovali o aspektoch ochrany vašich osobných údajov, ktoré uvediete na týchto webových stránkach v rámci svojej registrácie a ich užitia podľa zákona o Ochrane osobných údajov č. 18/2018  Zb. Z. (ďalej len „ZOÚ“).

Predovšetkým vás týmto informujeme o existencii automatického súboru (elektronickej databázy), za ktorú zodpovedá D.I.C. INVESTMENT Limited, ktorý slúži k uchovávaniu osobných údajov, ktoré nám poskytujete v rámci svojej registrácie prostredníctvom registračného formulára dostupného na týchto webových stránkach.

Osobné údaje poskytnuté D.I.C. INVESTMENT Limited  prostredníctvom registračného formulára budú uchovávané vyššie uvedenom automatickom súbore pre účely zasielania odpovedí na vaše otázky a ďalej pre marketingové a obchodné účely, predovšetkým pre zasielanie aktuálnych informácií, obchodných oznámení a noviniek o výrobcoch a službách uvedených na www.diamantovaistota.sk a k ich ponuke na vami zadanú e-mailovú adresu. Svojou registráciou udeľujete súhlas D.I.C. INVESTMENT Limited so spracovaním a užitím svojich osobných údajov v rozsahu uvedenom v registračnom formulári na dobu 5 rokov od prevedenia registrácie.

Svoje práva na prístup k vašim osobným údajom, ich opravu, podanie, vysvetlenie, odstránenie závadného stavu formou blokovania, doplnenia alebo likvidácie osobných údajov, ako i právo na ospravedlnenie, peňažné zadosťučinenie alebo peňažitú náhradu, ktoré vám priznáva ZOÚ môžete uplatniť prostredníctvom nasledujúcej e-mailové adresy:  info@dicholding.com