Polityka prywatności2018-09-08T23:41:34+00:00

Polityka prywatności

W tej części znajdziecie Państwo informacje dotyczące kwestii ochrony danych osobowych pozyskanych od Państwa na naszych stronach internetowych w ramach procesu rejestracji oraz ich przetwarzania zgodnie z czeską ustawą Nr 101/2000

Sb. o ochronie danych osobowych, z późn. zm. (zwanej dalej „UODO”) i z czeską ustawą Nr 480/2004 Sb. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego, z późn. zm. (zwanej dalej „UUSI”).

Przede wszystkim pragniemy poinformować Państwa o istnieniu automatycznego zbioru danych (elektroniczna baza danych), za który odpowiedzialna jest firma D.I.C. INVESTMENT Limited i który służy do gromadzenia danych osobowych pozyskanych od Państwa w ramach procesu rejestracji za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na naszych stronach internetowych.

Dane osobowe, pozyskane przez D.I.C. INVESTMENT Limited za pośrednictwem formularza rejestracyjnego, będą gromadzone w wyżej wymienionym automatycznym zbiorze danych w celu posyłania odpowiedzi na Państwa pytania, a także do celów marketingowych i handlowych, a w szczególności do celów wysyłania aktualnych informacji, informacji handlowych oraz informacji o nowościach dotyczących produktów i usług podanych na stronie internetowej www.diamantovajistota.cz

oraz składania oferty ich sprzedaży na udostępniony przez Państwa adres e‐mail. Poprzez rejestrację wyrażacie Państwo zgodę firmie D.I.C. INVESTMENT Limited na przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych osobowych dostarczonych w formularzu rejestracyjnym na okres 5 lat od dnia rejestracji.

Zgodnie z UODO przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych danych osobowych, ich poprawiania, podania wyjaśnienia, usunięcia szkodliwych treści w drodze ich zablokowania, uzupełniania lub likwidacji danych osobowych oraz prawo do przeprosin, zadośćuczynienia pieniężnego lub odszkodowania pieniężnego. Mogą Państwo dochodzić roszczeń za pośrednictwem następującego adresu e‐mail: info@dicholding.com