Cennik dostawy2018-09-08T23:29:55+00:00

Cennik dostawy

Wszystkie diamenty kupione w ramach Bezpieczeństwa Diamentowego zapakowane i  dostarczone Kupującemu w sposób przez niego określony: Albo do właściwego Salonu D.I.C., w którym są przygotowane natychmiast do  bezpłatnego odbioru osobistego. O terminie i miejscu odbioru kupionego diamentu każdy Kupujący zawsze jest informowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem  Zawiadomienia w formie poczty e‐mail. Podczas przekazania Kupującemu doliczona  jest odpowiednia kwotę podatku VAT, którą Kupujący uiści najpóźniej podczas  przekazania.  Albo wysłane na adres Kupującego na jego koszt. O terminie i cenie dostawy  każdy Kupujący zawsze jest informowany z wyprzedzeniem za pośrednictwem  Zawiadomienia w formie poczty e‐mail.  Albo przechowywane są w sejfach Sprzedającego. Cena za przechowywanie wynosi 2  USD za każdy rozpoczęty miesiąc i za każdy pojedynczy przechowywany diament. Razem z diamentem Kupujący zawsze otrzymuje właściwy certyfikat potwierdzający  wszystkie podstawowe parametry kamienia wystawiony przez niezależne  laboratorium IGI (względnie GIA lub HRD) oraz fakturę jako fakturę podatkową  VAT do danego zakupu. Ponieważ bezpłatny odbiór osobisty nie zawsze musi być dla Kupującego  najbardziej odpowiadającym sposobem odbioru, jest oczywiście możliwe wystąpić o zastępczy sposób doręczenia w rozsądnym czasie po zakupie. W przypadku gdy  Kupujący poda poprawny adres doręczenia oraz przewoźnika, Sprzedający  potwierdzi bezzwłocznie ten zastępczy sposób dostawy. W przypadku gdy Kupujący  nie wybierze możliwości przekazania w salonie DIC ani zastępczego sposobu  dostawy, Sprzedający przechowa diamenty w swoich sejfach i będzie pobierał  opłatę w wysokości 2 USD za każdy 1 przechowywany diament oraz rozpoczęty  miesiąc. Kupujący zawsze płaci pełną cenę za dostawę w formie płatności za usługę z góry lub bezpośrednio na poczet Kupującego ze strony przewoźnika. Diament to bardzo  specyficzny towar i nie każda firma transportowa może doręczyć diament na  sensownych warunkach i po racjonalnych kosztach lub ubezpieczyć jego dostawę.  Dlatego decyzję, czy Kupujący osobiście odbierze diament w stosownym dla niego  czasie lub czy zleci go posłać na wyznaczony przez niego adres przez wybranego  przewoźnika, pozostawiono bezpośrednio Kupującemu. Zgodnie z art. 3.1.2 OWH doręczenie przesyłki w formie doręczenia na miejsce  wyznaczone przez Kupującego zostanie wykonane zawsze do 30 dni od momentu  uiszczenia ceny zakupu i ceny za wysyłkę według cennika dostawy, zgodnie z tym, która czynność nastanie później. Jeżeli chodzi o towar wysyłany za  pośrednictwem usługi opłaconej bezpośrednio przez Kupującego, towar zostanie  przekazany przewoźnikowi w uzgodnionym miejscu i czasie niezwłocznie po  uzgodnieniu danego sposobu dostawy. Następujący punkt warunków OWH 3.1.3  określa jednocześnie procedury w przypadku gdy Kupujący nie odbierze dostawy  nawet w terminie 90 dni od dnia wysłania informacji o przygotowaniu towaru do  odbioru lub odmówi przejęcia zamówionej przesyłki pod właściwym adresem, to  Sprzedający w takim przypadku jest uprawniony odstąpić od Umowy i jednocześnie  nałożyć karę umowną w wysokości 20% z zapłaconych już zaliczek. Więcej  informacji znajduje się w Ogólnych Warunkach Handlowych.