Ochrana osobních údajů2019-04-11T08:31:44+00:00

Ochrana osobních údajů

V této  části  bychom  Vás  rádi  informovali  o  aspektech  ochrany Vašich  osobních  údajů,  které uvedete na těchto webových stránkách v rámci své registrace a jejich užití dle zákona o Ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění (dále jen „ZOÚ“) a dle zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb. v platném znění (dále jen „ZSIS“).

Především Vás tímto informujeme o existenci automatického souboru (elektronické databáze), za nějž odpovídá D.I.C. INVESTMENT Limited , který slouží k uchovávání osobních údajů, které nám poskytujete v rámci své registrace prostřednictvím registračního formuláře dostupného na těchto webových stránkách.

Osobní údaje poskytnuté D.I.C. INVESTMENT Limited  prostřednictvím registračního formuláře budou uchovávány ve shora uvedeném automatickém souboru pro účely zasílání odpovědí na Vaše dotazy a dále pro marketingové a obchodní  účely,  zejména pro zasílání  aktuálních informací, obchodních sdělení a novinek o výrobcích a službách uvedených na www.diamantovajistota.cz a k jejich nabízení na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu. Svou registrací udělujete souhlas D.I.C. INVESTMENT Limited se zpracováním a užitím svých osobních údajů v rozsahu uvedeném v registračním formuláři na dobu 5 let od provedení registrace.

Svá práva na přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení, odstranění závadného stavu formou blokování, doplnění nebo likvidace osobních údajů, jakož i právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, které Vám přiznává ZOÚ můžete uplatnit prostřednictvím následující e-mailové adresy:  info@dicholding.com