Ceník doručení2018-09-08T23:29:55+00:00

Ceník doručení

Všechny  diamanty  zakoupené  v rámci  Diamantové  jistoty  bezpečně  zabaleny  a   doručeny

Kupujícímu způsobem, který si sám určí :

Buď do příslušného Showroomu D.I.C., kde jsou okamžitě připraveny k bezplatnému osobnímu odběru. O termínu i místu, kde je možné si zakoupený diamant vyzvednout, je každý Kupující vždy předem  informován  prostřednictvím  Oznámení  v podobě  e-mailu.  Při  předání  je  Kupujícímu doúčtována příslušná výše DPH které  Kupující   uhradí  nejpozději při předání.

Nebo poslané na adresu kupujícího na jeho náklady . O  termínu a ceně dopravy je každý Kupující vždy předem informován prostřednictvím Oznámení v podobě e-mailu

Nebo jsou uskladněné v bezpečnostncíh sejfech Prodávajícího. Cena za uskladnění je 2 usd   za

každý započatý měsíc a za každý jednotlivý uskladněný diamant .

Společně s diamantem je Kupujícímu vždy dodán také příslušný certifikát osvědčující všechny základní parametry kamene vydaný nezávislou laboratoří IGI (případně GIA či HRD) a fakturu, tedy daňový doklad k příslušné koupi.

Jelikož  bezplatný  osobní  odběr  nemusí  být  pro  Kupujícího  vždy  tou  nejpříhodnější  variantou odběru, je samozřejmě možné v přiměřené době od nákupu požádat o náhradní způsob doručení. Jestliže Kupující  uvede řádně označenou adresu dodání a poskytovatele přepravních služeb , bude tento náhradní způsob dopravy Prodávajícím bez průtahů schválen.  Jestliže Kupující nezažádá o předání na showroomu DIC ani o náhradní způsob dopravy , pak Prodávající uskladní diamanty ve  svých  bezpečnostních  sejfech  a bude  si  účtovat  2  USD  za  každý  1  uschovaný  diamant  a započatý měsíc .  .

Cenu dopravy hradí vždy v plné výši Kupující  v podobě  platby za službu předem či přímo na vrub Kupujícího ze strany přepravce. Diamant je velice specifickou komoditou, a ne každý poskytovatel přepravních služeb je schopen diamant za smysluplných a cenově přiměřených podmínek doručit nebo jeho dopravu pojistit. Proto je rozhodnutí, zda Kupující diamant vyzvedne osobně v jemu příhodnou dobu nebo si jej nechá zaslat na jím zvolenou adresu vybraným dopravcem, ponecháno přímo na Kupujícím.

Dle čl. 3.1.2 VOP bude Distribuce dodávky formou doručení na místo označené Kupujícím provedena vždy do 30 dnů od úhrady kupní ceny a ceny za přepravu dle ceníku doručení, podle toho, která skutečnost nastane později. Jestliže se jedná o zboží zasílané   prostřednictvím služby uhrazené přímo Kupujícím, je zboží dopravci předáno na dohodnutém místě a čase neprodleně po odsouhlasení daného způsobu dopravy. Následující bod VOP, 3.1.3 zároveň uvádí, jak je postupováno v případě, že si Kupující nepřevezme dodávku ani ve lhůtě 90-ti dnů ode dne odeslání informace o připravení zboží k odběru nebo odmítne převzetí objednaného dodání na řádně označenou adresu, přičemž Prodávající je v takovém případě oprávněn odstoupit od Smlouvy a zároveň požadovat smluvní pokutu ve výši 20% z již uhrazených záloh. Více informací naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách.