FAQ2020-01-05T21:26:16+00:00
Kam mám zasílat zálohy?2018-10-16T09:37:25+00:00

Nejčastějším a nejjednodušším způsobem je platba kartou kdy si jen zadáte na našich stránkách pravidelné měsíční platby dle programu , který jste si vybrali.
Další možností je zasílání plateb na účet: 1090474 /2600 vedený u Citfin spořitelní družstvo.

Při platbě bankovním převodem prosím vždy uveďte variabilní symbol platby = číslo Vaší smlouvy a dále zajistěte, že bankovní poplatky jsou plně hrazeny vámi jako odesílatelem. Na náš účet musí přijít celá suma bez odečtení poplatků a pod správným variabilním symbolem, abychom vás správně idetifikovali.

Jak velké zálohy mám zasílat?2018-10-16T09:37:45+00:00

Na svůj účet diamantové jistoty zasíláte 60 USD nebo jeho násobky podle toho, jakou měsíční platbu jste vybrali. Aby však příchozí platba byla považována za řádnou zálohu pro účel posouzení nároku na Bonus, je třeba, aby částka nebyla nižší, než Vámi vybraný program a přišla včas, tedy v daném měsíci.

Co se stane se zbylými zálohami po koupi diamantu a šperku?2018-10-16T09:38:01+00:00

Veškeré nevyčerpané zálohy (nepoužité na koupi Vašeho diamantu nebo šperku) jsou ponechány na Vašem účtu a budou použity pro další nákup. Přehled výše Vašich záloh i všech nákupů máte kdykoliv k dispozici po přihlášení se k Vašemu účtu v Klientské zóně.

Mohu zaslat ihned celou částku postačující na koupi diamantu a šperku?2018-10-16T09:38:51+00:00

Ano, samozřejmě můžete. Zbylá výše záloh, která nebude použita na koupi diamantu nebo šperku, zůstane ponechána na účtu a použita při Vašem dalším nákupu.

Za jak dlouho po podpisu smlouvy dostanu diamant nebo šperk?2018-10-16T09:39:09+00:00

Budete-li zasílat své zálohy pouze v minimální výši 60 USD, tak na cenu prvního nejdostupnějšího diamantu budete mít naspořeno za 11 až 12 měsíců, na šperk 2 měsíce. Samozřejmě, že zvolíte-li si vyšší zálohy, tak na diamant naspoříte podstatně rychleji. Pokud však na koupi diamantu nebo šperku spěcháte, můžete zažádat o jeho okamžité přidělení. Postačí zaslat předem zálohy v dostatečné výši nebo dokonce doplatit zbylou cenu diamantu až poté, co si jeho parametry sami vyberete. Rychlost koupě tedy máte v rukou plně Vy.

Jak si mohu vybrat svůj diamant, šperk nebo hodinky?2018-10-16T09:39:25+00:00

Diamanty a šperky si můžete kdykoliv vybrat a fyzicky převzít v našich showroomech. Výběr můžete také udělat z Katalogu šperků a hodinek , který naleznete vč. ceníku na těchto stránkách a také na www.dicholding.com, seznam aktuálně dostupných diamantů Vám zašleme kdykoliv na vyžádání na váš mail. Po vašem výběru si vše odsouhlasíme mailem a šperky, hodinky nebo diamanty Vám odešleme na vaší adresu.

Katalog a ceník šperků ke stažení?2019-04-02T08:39:46+00:00
Co je to Loayal a Refferar Bonus a kdy mám na něj nárok?2018-10-16T09:41:37+00:00

Oba bonusy je možné čerpat ihned již první měsíc a posíláme Vám je na Váš bankovní účet, který nám uvedete v Klientské zóně. Loyalty Bonus získáváte z celého obratu programu Diamantové Jistoty a to do maximální výše 600 USD měsíčně v případě Vaší pravidelné měsíční platby 60 USD a adekvátních násobků. Tedy pokud je např. Vaše pravidelná měsíční platba 180 USD, tak Váš maximální měsíční bonus je 1.800 USD. Výši naplňování Loyal bonusu sledujete ve Vaší Klientské zóně. Refferal BONUS získáváte za doporučování Diamantové jistoty na Vašich sociálních sítí, mailem i osobně. Za každého takto získaného klienta máte odměnu, jejíž výši můžete sledovat ve své Klietské zóně. I tento bonus vyplácíme každý měsíc na Váš bankovní účet, a to po celou dobu, co Vy a Vámi doporučený klient pravidelně platíte měsíční zálohy.

Co je to RAP či RAPAPORT?2018-10-16T09:42:14+00:00

RAP, nebo též RAPAPORT je zkrácené označení pro Rapaport Diamond Report, což je světově uznávaný ceník diamantů, který stanovuje hodnotu jednotlivých diamantů v amerických dolarech, a to dle parametrů daného diamantu (brus, váha, barva, čistota).

Jak je stanovena prodejní cena a kdy?2018-10-16T09:42:29+00:00

Prodejní cena diamantu je stanovena vždy na základě posledního aktuálního a platného ceníku Rapaport Diamond Report (zkráceně RAPAPORT či RAP) a dle čl.1.6 VOP. Pro informace k přesným aktuálním cenám konkrétních diamantů nás určitě neváhejte kontaktovat. V diamantech se totiž vyznáme a s námi se v nich vyznáte i Vy.

8. Co když nebudu schopný, po registraci do programu, doporučit další lidi?2018-10-03T13:16:27+00:00

Nic se neděje, jediný rozdíl mezi aktivním a pasivním přístupem spočívá v extra 5% referral bonusu za každou doporučenou platbu a rychlostí kumulace Vašeho loyalty bonusu (pro více informací, podívejte prosím odpovědi na otázku č. 7, 10 a 11).

9. Co získám, když klienti, které jsem do projektu doporučil, doporučí další lidi?2018-10-03T13:17:17+00:00

Když klienti, kterých jste doporučili, doporučí další lidi, tito další lidé budou systémem umístění do jejich loyalty struktury. Ta je však částečně i Vaší loyalty strukturou, což znamená, že za každou osobu, kterou tito lidé doporučí a bude umístěna i ve Vaší části loyalty struktury, dostanete loyalty bonus. Toto funguje oběma směry, tedy i někteří Vámi doporučení lidé mohou být umístěni do jejich loyalty struktury. Tedy vidíte, že lidé i nad i pod Vámi spolupracují na obsazování loyalty pozici.

10. Co je loyalty (věrnostní) bonus a kdy mám na něj nárok? (Až do výše 10-násobku měsíční platby)2018-10-03T10:40:41+00:00

Nárok na loyalty bonus máte každý měsíc, když zaplatíte svou, Vámi stanovenou, měsíční platbu a bonus dostáváte vždy měsíčně ze všech platících klientů ve vaší loyalty struktuře.

Výběrem částky, kterou si přejete měsíčně vkládat na účet (v násobcích 60USD) si rezervujete v systému příslušný počet pozici. 1 pozice = 60USD. Každá pozice rezervovaná v systému obsahuje svou loyalty strukturu s 363 volnými pozicemi. Každá a tedy i Vaše, loyalty struktura vždy obsahuje max. 363 pozic pod každou Vaší 60-dolarovou placenou pozici a násobky těchto čísel podle toho jak velká je vaše měsíční platba (60, 180, 300USD apod.). Všechny zaplacené pozice ve Vaší struktuře (363 a jejich násobky), tvoří spolu 10-násobek Vaší měsíční platby.

V praxi: pokud platíte 60USD měsíčně v loyalty struktuře máte 363 pozici pod sebou, pokud 180USD tak máte 3×363 = 1089 pozic pod sebou. Pokud budou pod Vašimi všechny tyto dostupné pozice zaplaceny, tvoří spolu 10-násobek Vaší měsíční platby.

Jeden klient tedy nemusí vlastnit pouze jednu placenou 60USD pozici – velké množství lidí totiž investuje více než 60 USD měsíčně, např. 120USD, 180USD, 300USD nebo více – ale v průměru to je 180USD na jednoho klienta – znamená to tedy v průměru – přibližně 121 doporučených lidí potřebných na vyplacení 10 násobku Vašeho měsíčního vkladu, každý měsíc, na každou Vaši 60-dolarovou placenou pozici.

Přitom loyalty bonus za platících klientů ve Vaší struktuře dostáváte i v případě, že jste je sami nedoporučili a byli Vám do struktury dosazení jinými aktivními klienty nebo také společností DIC prostřednictvím on-line marketingových kampaní apod. (Pro více info o rychlosti kumulace loyalty bonusu při pasivním přístupu, viz prosím odpověď v otázce č. 11; pro více informací co se změní, když máte zájem Vaši měsíční platbu později snížit nebo zvýšit – a tím i maximální možný výdělek plynoucí z loyalty bonusu prosím podívejte se na odpověď na otázku č. 32). Pro názornou animaci o tom, jak to funguje, prosím klikněte na následující link: http://www.youtube.com/watch?v=U5zlIpUQoA0

11. Jak dlouho bude trvat, než budu dostávat 10násobek mé měsíční platby?2018-10-03T10:43:04+00:00

To závisí na několika věcí. Když doporučujete projekt jiným lidem, kromě referral bonusu 5% urychlujete proces plnění všech svých věrnostních pozic tím, že je umísťujete přímo do Vaší věrnostní struktury. V závislosti jak rychle a efektivně projekt doporučujete, budete i profitovat ze svých referral a loyalty bonusů.

Pokud se rozhodnete být pasivní a nedoporučit program dále, trvá vyplnění loyalty struktury rozpoznatelně déle. Další klienti jsou totiž potom dosazování do Vaší struktury jen jinými aktivními klienty a společností DIC. Aktivní klienti, kteří se ve struktuře nacházejí nad vámi, ale eventuálně i pod Vámi (tím, že se postupně struktura rozrůstá), také zaplňují svými doporučeními přímo své vlastní loyalty struktury, Vaše jen částečně, protože se Vaše struktury navzájem nepřekrývají celé). Samotná společnost DIC uvádí a umisťuje nové lidi do programu prostřednictvím reklamy, on-line kampaní a podobně. (Společnost vždy umisťuje lidi na první dostupné místo v celém stromě).

V závislosti na počtu aktivních klientů ve Vaší struktuře a nakolik jsou momentálně probíhající marketingové kampaně úspěšné, odhadujeme dosažení loyalty bonusu o výšce 10-násobku měsíční platby při pasivním přístupu na 12, 18 až 24 měsíců.

Je možné tvrdit, že drtivé procento lidí, kteří se rozhodli být pasivními klienty, v budoucnu pravděpodobně změní názor a rozhodnou se projekt dále doporučovat (minimálně členům rodiny, přátelům, kolegům atd.), Kdy se hodnota jejich měsíčního bonusu bude rovnat hodnotě jejich měsíční platby, což nárůst počtu lidí exponenciálně zvýší.

(Například: měsíčně platím 180USD a měsíčně mi je vyplácen loyalty bonus ve výši 200USD – není to zatím 10-násobek ale už sport “zdarma”, plus vydělávám malý obnos peněz; tedy projekt DJ určitě začnu doporučovat dalším lidem, čímž ještě více zvýším svůj zisk – k loyalty bonusu přibude potenciálně neomezený 5% referral bonus.

12. Jak společnost DIC pomáhá zařazovat, nové klienty pod stávající struktury?2018-10-03T10:43:30+00:00

Prostřednictvím různých propagačních aktivit, jako např. marketingové kampaně, on-line kampaně; na sociálních sítích a podobně. Většina z nich jsou orientovány a realizované on-line. Společnost vždy umisťuje lidi na první dostupné místo v celé loyalty struktuře.

13. Jak se mohu ujistit, že se jedná o seriózní MLM a ne pyramidový podvod, Ponziho schéma a jiné?2018-10-03T10:45:38+00:00

V tomto případě se jedná o MLM jen částečně, (protože klienti si sami mohou vybrat, zda budou aktivní – projekt a produkty dále doporučovat – nebo ne). Existuje však několik indikátorů, které mohou signalizovat jaké je riziko podvodu, resp. zda se jedná o pyramidový podvod a podobně:

– Vysoké vstupní poplatky: Když se chcete do společnosti nebo projektu přidat, musíte zaplatit neúměrně vysoké počáteční (vstupní poplatky, často v řádech několik stovek či tisíců eur) – Projekt DJ (diamantová jistota) nevyžaduje žádné vstupní ani registrační poplatky. Všechny investované peníze využíváte na nákup produktu. A projekt je dostupný téměř pro každého, od ceny 60USD měsíčně.

– Žádný produkt: Tyto společnosti nenabízejí žádné hmatatelné produkty, často se obchoduje pouze s náborem nových členů a jejich vstupních poplatků, finančními produkty a podobně. Projekt DJ byl založen tak, aby každému kdo se do něj zapojí, umožňoval své investované peníze vybrat v podobě reálného produktu (stejné, či srovnatelné hodnoty jako jejich investice – diamantu, či diamantových šperků), který z hlediska historického vývoje na trhu nabízí vlastníkům finanční jistotu ve formě uchovatele hodnoty, ale i stabilní růst tedy zhodnocení jeho ceny.

– Kompenzační plán: Provize jsou vypláceny z peněz budoucích investorů, případně jen za přivedení nové členy do struktury. Projekt DJ umožňuje profitovat i přesto, že se rozhodnete nebýt aktivními klienty např. v případě, že se bojíte produktu, který ještě neznáte doporučovat přátelům a blízkým a tedy ho chcete nejprve otestovat.

– Struktura: Oproti skutečně serióznímu Multi Level Marketingu v pyramidovém podvodu nemůžete vydělat stejně nebo více jako člověk nad vámi. Projekt DJ toto klientům umožňuje, vše závisí na Vaší aktivitě, práci, zkušenostech, také od lidí, kterými se obklopujete. Jste odměňováni za věrnost projektu i Vaši snahu.

– Chování členů: Členové podvodných pyramid (někdy bohužel i seriózních MLM) se často chovají zvláštně, při všech otázkách reagují podrážděně agresivně s cílem neodpovídat Vám na všechny Vaše otázky, nebo se vyhýbat odpovědím na ně (nenabízejí kvalitní a hloubkový FaQ na svých stránkách objasňující všechny relevantní procesy projektu.)

– Ukončení spolupráce: Vystoupení z projektu a společnosti často vyžaduje zaplatit nemalý poplatek vyplývající z podepsané smlouvy při vstupu. Peníze, které jste do takové společnosti dali, se Vám už nikdy nevrátí. V projektu DJ máte kdykoliv možnost přestat měsíčně investovat. Ačkoli tím logicky přicházíte o možnost podílet se na zisku ve formě bonusů, neplatíte žádné penále a za peníze, které jste do projektu investovali, si kdykoli můžete vybrat hodnotný diamantový produkt v hodnotě Vašich naspořených peněz.

– Historie firmy a její partneři: Ačkoli byste měli mít možnost zjistit si informace o historii firmy, o jejích partnerech a produktech, které nabízí, tyto informace nejsou k dispozici nebo jsou nejasné, partneři nejsou rovněž známi a neexistují na nich reference a externí odkazy. Informace o společnosti DIC, jejích produktech a, prestižních burzách a gemologických laboratořích, které patří mezi světovou špičku se můžete dočíst v tomto dokumentu v odpovědích na otázky č. 2, 3, 33, 34, 35, 36 i na přehledných webových stránkách.

14. Jaká jsou rizika spojená s Diamantovou jistotou?2018-10-03T10:46:37+00:00

Zajistili jsme, aby úroveň rizika investic našich klientů byla limitována na absolutní minimum, což je možné z následujících důvodů:

 1. Za každé již investované peníze nabízíme na výběr hodnotný diamant nebo diamantový produkt, certifikovaný jedním z 3 gemologických laboratoří, které patří ke světové špičce (GIA, IGI, HDR – pro více info o certifikaci viz odpověď na otázku č. 3)
 2. Klienti si mají možnost za své již investované peníze kdykoliv vybrat produkt
 3. Pro úplnou minimalizaci rizika existuje dokonce pro klienty možnost si diamantovou jistotu předplatit na několik měsíců dopředu a za investované peníze si okamžitě po investici odnést žádaný produkt.
 4. Dynamika a výška výdělku z bonusů spočívá v několika faktorech jako je např. aktivita klientů (této problematice se věnuje otázka č. 10 a 11), správně zvolené marketingové kampaně společnosti a zejména celosvětový trend poptávky po diamantech a také, zda lidé pod vámi ve struktuře dále měsíčně investují.

(Pokud použijeme příklad z odpovědi na otázku č.4, tedy: “Představte si, že jste doporučili 5 klientů po 60 USD (každý klient má jednu pozici ve Vaší struktuře), 3 klienty za 120 USD (2 pozice každý) a 2 klienty za 300 USD (5 pozic každý), dostanete 5% z každé jejich měsíční platby. 5% z 960USD dohromady je 48 USD + loyalty bonus za 21 zaplacených pozic je 15 USD = to je 63USD bonus. “- Pokud by se například dva Vámi doporučení lidé, kteří platí 60USD přestali platit, nedostáváte od nich dále referral ani loyalty bonus, protože přestali platit. Pokud další měsíc nedoporučuje dalších lidí a žádní jiní lidé nebudou zařazeni do vaší věrnostní struktury (jinými aktivními klienty nad a pod vámi ve struktuře a ani společností DIC via on-line marketing a podobně), za další měsíc získáte referral 42 USD + loyalty bonus 13 USD = 55 USD).

15. Jak mohu naložit s mými již investovanými penězi?2018-10-03T10:47:19+00:00

Vaše již zaplacené peníze, které měsíčně hradíte na účet, mohou být použity pouze na nákup diamantu nebo diamantového produktu z nabídky DIC, kdykoliv budete mít během investování zájem. Je třeba vzít v úvahu potřebu doplatit DPH u každého produktu. Vaše bonusy to neovlivní, dokud budete dále měsíčně investovat.

16. Jakým způsobem a jak často jsou vypláceny bonusy?2018-10-03T10:47:59+00:00

Bonusy jsou vypláceny přímo, na vámi zvolený účet, měsíčně a hned od prvního měsíce resp. od momentu jak se Vám začnou zaplňovat pozice ve Vaší loyalty struktuře – a to platbami lidí, ať už jste je doporučili sami nebo ne. Nemusíte čekat na to, aby Vaše bonusy činily 10-násobek Vaší měsíční platby ale budou Vám zasílány postupně, jakmile se naakumulují do výšky alespoň 100USD (důvodem jsou transferové poplatky banky). Jak s nimi naložíte, je zcela na Vás.

17. Jsou referral a loyalty bonusy vyplácené klientem v hotovosti nebo ve formě diamantového produktu?2018-10-03T13:18:25+00:00

Viz prosím odpověď na otázku č. 16.

18. Přijdu o referral a loyalty bonus, pokud si za investované peníze koupím produkt?2018-10-03T10:48:44+00:00

Ne. Referral a loyalty bonusy dostáváte vždy, každý měsíc, dokud platíte svou stanovenou měsíční částku. Pokud po zakoupení diamantového produktu investujete nadále (tedy spoříte na další libovolný produkt), Vaše bonusy to neovlivní. Pokud byste přestali po nákupu produktů z Diamantové jistoty dále měsíčně investovat / spořit, tehdy byste ztratili nárok na referral a loyalty bonus.

19. Kdy nejpozději můžu za daný měsíc zaplatit platbu?2018-10-03T10:49:55+00:00

Doporučujeme platit v daný měsíc vždy do 10. dne v měsíci (např. Za měsíc květen zaplatit do 10. května). Po 25. dni v daném měsíci vždy začínáme lidem mailem posílat připomínky. Pak znovu každé 3 dny až do 10. dne následujícího měsíce. Po 10. nezaplaceném dni následujícího měsíce však lidé přicházejí o své bonusy. Proto je nejlepším a nejvýhodnějším řešením nastavit si pravidelnou měsíční platbu kreditní kartou (ve výši vaší měsíční platby) ve Vaší klientské zóně na adrese www.diamondcertainty.com (první oranžově zvýrazněná věta: “Nastavit výšku Vaší měsíční platby na -XY-“, která se nachází pod údaji o naspořené částce na vašem účtu v DIC. Touto cestou nikdy nezmeškáte platbu a neriskujete ztrátu svých bonusů

20. Co když na měsíc nebo více vynechám platbu? Dostávám nadále bonusy?2018-10-03T10:50:30+00:00

Ne, bonusy jsou vázány na Vaši měsíční platbu. Nelze neinvestovat / nespořit a zároveň dostávat bonusy. Během každého nezaplaceného měsíce bonusy nejsou vypláceny. Každým nezaplaceným dnem po 10. dni následujícího měsíce se i zvyšuje riziko, že Vaši nezaplacenou pozici se rozhodne někdo z 5 generaci lidí nad Vámi, v loyalty struktuře, odkoupit. Při vynechání 1 nebo více měsíčních plateb se tedy může stát, že Vám bude opět přidělena nová nejbližší volná pozice v loyalty struktuřeVašeho doporučitele nebo v případě, že doporučitele nemáte, první volná dostupná pozice v celé loyalty struktuře.

Logicky však platí, že jakmile budete z bonusů vydělávat měsíčně stejně nebo více než do projektu měsíčně vkládáte, už nikdy takto nebudete mít důvod přestat měsíčně investovat. Protože technicky spoříte zdarma a ještě si i k tomu můžete za tyto peníze vybrat produkt.

Proto opakujeme, že nejlepším a nejvýhodnějším řešením, je nastavit si pravidelnou měsíční platbu kreditní kartou (ve výši vaší měsíční platby) ve Vaší klientské zóně na adrese www.diamondcertainty.com (první oranžově zvýrazněná věta: “Nastavit výšku Vaší měsíční platby na -XY – “, která se nachází pod údaji o naspořené částce na vašem účtu v DIC. Touto cestou nikdy nezmeškáte platbu a neriskujete ztrátu svých bonusů.

21. Co se stane, pokud během období placení zapomenu jeden měsíc zaplatit?2018-10-03T10:51:00+00:00

Po 25. dni v daném měsíci vždy začínáme lidem mailem posílat připomínky. Pak znovu každé 3 dny až do 10. dne následujícího měsíce. Prakticky to znamená, že pokud lidé zapomněli zaplatit za poslední měsíc, dovolíme jim, aby částku doplatili do 10. dne následujícího měsíce.

Pokud byste do 10. dne následujícího měsíce nezaplatili měsíční splátku, přicházíte tak o své bonusy (referral a loyalty bonus) – pro více info prosím, podívejte odpověď na otázku č.20.

22. Co se stane, pokud klienti, které jsem doporučil, měsíc nezaplatí?2018-10-03T13:19:02+00:00

Vy tím v daný měsíc (e) přijdete o bonusy plynoucí z jejich (ne) platby. Pro ně to prakticky znamená totéž, co pro Vás, pokud byste nějakou (é) platby vynechali. Pro více info se prosím podívejte na odpověď na otázky č.20 a 21.

23. Přijdu o své již investované / naspořené peníze, pokud vynechám platbu na jeden nebo více měsíců?2018-10-03T13:19:40+00:00

Ne. Vaše již investované peníze to neovlivní. Na Vaše již zaplacené peníze na DIC účtu Vám totiž nikdo nemůže sáhnout a kdykoliv si za ně můžete zakoupit produkt.

24. Mohu si zakoupit produkt ihned po zaplacení první měsíční platby?2018-10-03T10:52:31+00:00

Ano, závisí to však na výši Vašeho měsíčního vkladu. Naše produkty začínají na ceně 120 USD plus DPH (diamantové šperky) a od 650 USD (diamanty). Prosím prostudujte odpověď na otázku č. 25.

25. Kdy nejdříve si mohu vybrat produkt, nebo si ho nechat doručit?2018-10-03T10:52:59+00:00

Můžete tak učinit kdykoliv od prvního měsíce za podmínky, že budete mít na účtu dostatek prostředků (závisí to od výše měsíční platby). Naše produkty začínají na ceně 120 USD plus DPH (diamantové šperky) a od 650 USD (diamanty), takže když začnete se 60USD měsíčně, můžete si nejlevnější produkt zakoupit již na další měsíc s doplatkem za DPH. (Pokud začnete s měsíční platbou 180USD, bývá k dispozici několik produktů, které si budete moci zakoupit, hned po zapsání peněz na účet).

Vždy je tu však možnost předplatit si projekt DJ na několik měsíců dopředu a okamžitě si vzít výrobek v této hodnotě (viz prosím odpověď na otázku č. 30).

26. Jak si mohu zakoupit produkt, který stojí víc, než mám momentálně našetřeno? (Např. platím 180USD měsíčně a mám už naspořených 720USD, produkt stojí 1200USD. Jaké jsou mé možnosti?)2018-10-03T13:20:07+00:00

Pokud na účtu DIC nemáte dostatek peněz, máte tyto možnosti: 1) dále spořit, dokud na účtu nebude požadovaná částka. Pokud si nemůžete dovolit čekat, až budete mít naspořenou částku na účtu, pak 2) u pokladny v showroomu zaplatíte rozdíl mezi naspořenou částkou a částkou za produkt, nebo 3) jednorázově si předplatíte Diamantovou jistotu přímým převodem na účet DIC v Tatra bance. (Pro postup prosím podívejte odpověď na otázku č. 29 a 30). Při všech druzích nákupu je třeba počítat s tím, že cena je uvedena bez DPH. DPH se doplácí zvlášť.

27. Co když produkt, o který mám zájem, stojí méně než celková hodnota peněz na mém účtu?2018-10-03T10:53:50+00:00

Pokud máte po zakoupení produktu, o který máte zájem, na účtu DIC zůstatek peněz, tento zbytek peněz zůstane na účtu pro Vaše budoucí nákupy. Nikdo jiný Vám na tyto peníze nemůže sáhnout.

28. Kolik produktů si za své peníze mohu zakoupit?2018-10-03T10:54:31+00:00

Libovolně mnoho, stačí Vám mít naspořeno dostatečné množství peněz nebo doplatit rozdíl v ceně.

29. Mohu si Diamantovou jistotu (DJ) předplatit na několik (3, 6 nebo více) měsíců dopředu?2018-10-03T10:55:00+00:00

Ano, tuto možnost často využívají klienti, kteří mají zájem zakoupit si produkt, na který by museli postupně spořit příliš dlouho. Předplacením si DJ na x-měsíců dopředu, totiž pak mohou profitovat z referral a loyalty bonusů a zároveň přitom mít zakoupený produkt již u sebe. Tuto možnost také rádi využívají klienti, kteří během doby spoření nějakým způsobem přišli k většímu obnosu peněz a raději než peníze držet na účtu, si DJ předplatí na několik měsíců a mají možnost si produkt (y) zakoupit ihned.

(Například: chci produkt za 1800 USD, ale raději než šetřit / investovat 180 USD měsíčně po dobu 10 měsíců, bych rád peníze ihned vložil na účet a koupil si za ně diamant nebo diamantový produkt. Zároveň tak nemusím platit po dobu dalších 10 měsíců, protože jsem si DJ na tuto dobu předplatil. Pokud nechci přijít o referral a loyalty bonusy po 10. měsíci, v platbě budu pokračovat od 11. měsíce.

Pro konkrétní kroky jak postupovat, se prosím podívejte na odpověď na otázku č. 30.

30. Jak postupovat, pokud mám zájem si DJ předplatit na x-měsíců dopředu?2018-10-03T10:55:23+00:00

Postup je následující: Zaplatit předem takovýmto způsobem je zatím možné pouze přímým bankovním převodem. Tuto skutečnost a Vaše úmysly prosím uvádějte do poznámky pro příjemce v bankovním převodu nebo nás předem přímo kontaktujete na telefonním čísle office Plzeň, rádi Vám s tím pomůžeme.

V současnosti není k dispozici předplatit si Diamantovou jistotu kreditní kartou, ale na této možnosti se aktuálně pracuje (je v požadavku na IT oddělení) a bude zakrátko zpřístupněna.

31. Mohu svou stanovenou měsíční platbu navýšit nebo snížit?2018-10-03T10:56:49+00:00

Ano, můžete obě možnosti. Ale vždy v násobcích 60-ti dolarů. (Příklad: začali jste platiť180 USD měsíčně a nyní byste chtěli investovat více peněz – takže si platbu navýšíte na jiný násobek 60USD např. 240, 300, 600 USD atd. Rovněž můžete snížit měsíční platbu na 120 nebo 60 USD).

32. Co se stane, pokud svou stanovenou měsíční platbu navýším nebo snížím?2018-10-03T10:58:45+00:00

Na Vaše už našetřené peníze na DIC účtu Vám však už nikdo nemůže sáhnout, zůstanou v původní výši a můžete si za ně kdykoliv zakoupit produkt.

Co se týče bonusů, pokud platbu snížíte, Vaše loyalty struktura se zmenší (v závislosti na tom, na jakou částku platbu snížíte). Pamatujte na to, že Váš loyalty bonus může dosáhnout max. 10násobek Vaší měsíční platby. Čili se Vaše loyalty struktura zmenší tak abyste mohli dosáhnout zmíněné maximum. (Pro detailní info o tom jak vypadá Vaše loyalty struktura se prosím podívejte na odpověď na otázku č.10)

(Například: snížili jste platbu ze 180USD (3 placené pozice) na 120 USD (2 placené pozice) – to znamená, že ztratíte tu část loyalty struktury, která byla pod pozicí s nejmenším počtem klientů ve Vaší struktuře – systém Vám vždy umožní udržet si výnosnější pozici s větším počtem klientů.

Váš referral bonus zůstane nedotčený, pokud budete Vy i lidé doporučení Vámi, nadále měsíčně platit. Za lidi, které jste doporučili, dostanete vždy 5% z jejich měsíční platby.

Pokud Vaši měsíční platbu navýšíte, systém Vám přiřadí novou (é) pozici (e) k Vaší již existující placené pozici. Tím rozšíříte svou loyalty strukturu o příslušný počet pozici (363 a jejich násobek) a tedy i max. měsíční výnos z bonusu. Pravděpodobně se však tato pozice nebude nacházet vedle vaší původní pozice, protože mezitím se do projektu zapojilo více lidí a tudíž již obsadili některé pozice. Systém vždy najde první dostupnou volnou pozici pod osobou, která Vás původně doporučila, což bude pravděpodobně o něco více vpravo a dolů.

33. Kde se mohu dozvědět více o společnosti DIC?2018-10-03T11:01:39+00:00

Např. kliknutím na následující odkazy:

http://www.dicholding.com/cz/ (O společnosti, katalogu, diamantech i Diamantové jistotě)

Na Youtube: http://www.youtube.com/user/dicholding.cz (o společnosti, o jejích lídrech a také o projektu Diamantová jistota)

https://www.diamondcertainty.com/cz (o projektu Diamantová jistota – zde se můžete i registrovat)

http://www.youtube.com/watch?v=U5zlIpUQoA0 (whiteboard animace, která objasňuje, jak projekt Diamantová jistota funguje)

Na Instagram: http://www.instagram.com/dic.diamonds/?hl=eng [dic.diamonds]

Na Facebooku: http://www.facebook.com/dicdiamonds/ [DIC – Diamonds International Corporation]

34. Odkud pochází společnost DIC a tento projekt?2018-10-03T11:02:25+00:00

Tento projekt, tak i společnost, pochází z Evropy. Naše společnost Diamonds International Corporation – DIC funguje v Evropě již více než 12 let. Provozujeme showroomy a kanceláře v České republice, na Slovensku, v Bulharsku, Hongkongu a Dubaji v SAE. Projekt je právně zastřešený firmou DIC Investment limited z Hongkongu.

V minulosti jsme v našich showroomech prodali velké množství diamantů a diamantových šperků.Mimo jiné jsme také byli sponzorem Miss Universe a Miss USA v letech 2014-2015-2016 a výrobce ikonické korunky vítězů. V současnosti se obchod orientuje hlavně on-line. Zároveň hledáme aktivní a obchodně orientované osoby v zemích po celém světě, které mají možnost být jedním z prvních lidí ve své zemi, kteří mohou tento program dále doporučit a pomáhat při jeho rozšiřování (například Čína, Filipíny, Indie, Nigérie, Ghana, Kolumbie, Kanada, Německo).

35. Odkud pocházejí Vaše produkty a jaké produkty nabízíte?2018-10-03T11:03:05+00:00

Společnost DIC je členem a akcionářem prestižní Diamantové burzy v Antverpách (Beurs Voor Diamanthandel), a členem Diamantové burzy DDE v Dubaji, v SAE. Zabýváme se diamanty z hlediska kvalitní investice. V našich výrobních závodech šperků v České republice a v Dubaji pracuje více než 500 zaměstnanců. Vlastníme více než 1000 designů prstenů, náušnic, náhrdelníků, také jiných šperků a vyrábíme i hodinky pod značkou DIC. Velmi rádi Vám zašleme katalog s produkty. Stačí vyplnit Váš email na této adrese: http://www.dicholding.com/cz/katalog/

Pokud byste měli zájem o jiné šperky nebo investiční diamant neosazený v šperku, můžete nás také kontaktovat na našich stránkách nebo v showroomech na Slovensku, Česku, Bulharsku nebo Dubaji. Rádi vám s výběrem pomůžeme.

36. Jak dlouho je společnost DIC na trhu?2018-10-03T11:03:26+00:00

Již více než 12 let. Pro více info o společnosti, produktech a historii, se prosím podívejte na odpovědi na otázky 35 a 36, případně klepnutím na některé z internetových odkazů v otázce č. 33)

37. Jaké jsou vaše podnikatelské plány pro další země?2018-10-03T11:03:51+00:00

Naším plánem je zainvestovat a otevřít kanceláře a showroomy v dalších zemích po celém světě, jakmile tam bude dostatek kvalitně vyškolených a kvalifikovaných lidí na to, aby tomuto byznysu položili kvalitní základ. Zatím jsou týmy našich lidí zodpovědní za kontaktování co největšího množství obchodně orientovaných lidí. Ti zjišťují, zda lidé v dané krajně mají zájem o takový byznys a dále je pak školí a trénují, aby se projekt mohl dále efektivně šířit.

To otevírá příležitosti pro aktivní a obchodně orientované lidi v hodně zemích, s možností být v dané krajně mezí prvními, kteří projekt šíří a dále mu pomáhají expandovat do celého světa.

38. Jakým způsobem chráníte investice vašich klientů?2018-10-03T11:04:16+00:00

Už samotné produkty (diamanty a diamantové šperky) představují ochranu jejich investic. Všechny naše výrobky, každý DIC diamant, je certifikován jednou z 3 uvedených renomovaných gemologických laboratoří, které jsou uznávány po celém světě. (Pro více informací o certifikaci diamantů se prosím podívejte na odpověď na otázku č. 3; Pro více informací jak pro klienty pomáháme limitovat riziko investování na absolutní minimum se podívejte prosím na odpověď na otázku č.14).

39. Má společnost DIC prodejnu nebo showroom i v mé zemi?2018-10-03T13:20:46+00:00

Jak jsme zmínili, v současnosti provozujeme showroomy a kanceláře v Praze, Bratislavě, Sofii, Hongkongu a v Dubaji v SAE.

Otevřít nové showroomy a kanceláře po celém světě je součástí našeho byznys plánu. O tom poskytujeme více informací v odpovědi na otázku č. 37).

40. Jakým způsobem se mohu dostat k produktu z DJ?2018-10-03T11:05:27+00:00

Obecně existují následující způsoby:

 1. Navštivte náš showroom v jedné z těchto zemí (Slovensko, Česko, Bulharsko, Dubai v SAE)
 2. Nechte si produkt od nás zaslat – využíváme přepravní a kurýrní společnosti jako FedEx, DHL, Poštu atd.
 3. Někteří lidé poprosí své známé, které zmocní na výběr produktu z našetřených peněz v Diamantové jistotě, aby jim produkt převzali při návštěvě jednoho z našich showroomů.

V budoucnu, jakmile bude dostatek kvalitně vyškolených a kvalifikovaných lidí v jiných zemích k tomu, aby tomuto byznysu položili kvalitní základ, budeme zřizovat showroomy a kanceláře i tam.

41. Kdo v případě zasílání produktu hradí poštovné (kurýra atd.)?2018-10-03T11:06:00+00:00

Poštovné je hrazeno klientem.

42. Jak si mohu být jistý, že produkt obdržím?2018-10-03T11:06:21+00:00

Ve Vašem případě se jedná o zákonnou objednávku, tak jako při každém jiném produktu. Využíváme kurýrní služby jako FedEx, DHL, poštovní služby, atd. Ke každému produktu dostanete fakturu o prodeji a certifikát od příslušné gemologické laboratoře.

43. Je možné produkt prodat v mé nebo jiné zemi?2018-10-03T13:21:07+00:00

Všechny naše výrobky, každý DIC diamant, je certifikován jednou z 3 uvedených renomovaných gemologických laboratoří, které jsou uznávány po celém světě. Pro více informací k certifikaci produktu prosím podívejte odpověď na otázku č.3).

V případě potřeby tak budete schopný produkt zpeněžit na aukcích nebo kterémukoliv věrohodnému obchodníkovi s diamanty a diamantovými šperky.

44. Jak se mohu do programu registrovat?2018-10-03T11:07:40+00:00

Do programu se registrujete přes affiliate link, který jste dostali od osoby, která Vám doporučila Diamantovou jistotu.

Bude vypadat takto: http://order.diamondcertainty.com/cz?affil=1703421; Pokud jste nebyli doporučeni do projektu jinou osobou, můžete se registrovat na stránce http://order.diamondcertainty.com/cz; Uvedete Vaše jméno a příjmení, emailovou adresu a hodnotu, kterou si měsíčně přejete spořit / investovat. Poslední řádek s názvem “kód”, který vidíte je právě affiliate kód člověka, který Vás do projektu doporučil a podle něj budete zařazen přímo do jeho loyalty struktury. Pokud kód není vyplněn, požádejte prosím Váš kontakt, aby Vám ho oznámil,je to unikátní 7místné číslo viditelné v jeho (později, číslo unikátní pro Vás, i ve vaší) klientské zóně a využívá se jako variabilní symbol v platbách pro identifikaci klienta v systému. Pokud Vás do programu nikdo nedoporučil a dostali jste se k nám prostřednictvím reklamy a marketingových kampaní, místo můžete nechat prázdné. Systém Vás zařadí do první nejbližší volné pozice shora a zleva v celé struktuře.

Registrace Vás sice nezavazuje k platbě, ale při registraci musíte uvést částku, kterou si přejete měsíčně platit na účet. To umožní systému zarezervovat Vám pozici (e) ve struktuře (jedna pozice na každých 60USD). Po registraci Vám přijde email s údaji pro přihlášení do Vaší klientské zóny. Při vstupu do Vaší klientské zóny vyplňte údaje, které jste dostali v emailu. Zde pak můžete vidět – zůstatek na Vašem účtu, výšku bonusů – referral a loyalty a lidi kterých jste doporučili do projektu.

45. Jak mohu po registraci zaplatit?2018-10-03T11:08:21+00:00

Při platbě je nejlepší možností nastavit si výši měsíční platby přímo Vaší debetní nebo platební kartou ve Vaší klientské zóně na stránce https://www.diamondcertainty.com/cz (klikněte na první oranžově zvýrazněný řádek pod zůstatkem účtu), nebo tuto částku platit jednorázově (druhý řádek – nedoporučuje se – snadno se totiž může stát, že zapomenete nějakou dobu zaplatit a riskujete tím ztrátu Vašich bonusů).

V případě, že máte zájem předplatit si Diamantovou jistotu prosím podívejte se na odpověď na otázku č.30.

46. Dá se platit kreditní / debetní kartou?2018-10-03T11:08:47+00:00

Ano. Opakujeme, že nastavit si výši měsíční platby přímo Vaší debetní nebo platební kartou ve Vaší klientské zóně na stránce https://www.diamondcertainty.com/cz (klikněte na první oranžově zvýrazněný řádek pod zůstatkem účtu), je nejlepší a nejvíce doporučená forma spolehlivé platby. Nevynecháte tak ani jednu platbu a neriskujete tak ztrátu Vašich bonusů.

47. Mohu platit i v Eurech nebo lze platit pouze v USD?2018-10-03T11:09:09+00:00

Když si v klientské zóně nastavíte výši měsíční platby platební kartou, Vaše peníze budou automaticky převedeny na účet v Tatra bance v dolarech. Banka to udělá automaticky. Poplatek za platbu v jiné měně hradí společnost DIC.

48. Jak mohu projekt DJ doporučit dalším lidem?2018-10-03T11:10:05+00:00

Po přihlášení do Vaší klientské zóny na www.diamondcertainty.com můžete vidět seznam affiliate odkazů (linků) v různých jazycích. Nacházejí se na levé straně a vypadají např. takto: http://order.diamondcertainty.com/en?affil=1703421

Vaše affiliate odkazy budou na konci obsahovat jedinečné 7místné číslo, které se mimo jiné používá jako variabilní symbol platby a identifikuje v systému Vás a lidi, které jste doporučili. Když lidem posíláte své affiliate odkazy přes WhatsApp, email, Facebook, Instagram nebo je na jejich počítači pomáháte registrovat osobně; po kliknutí na něj se lidé přesměrují na stránku DJ (diamondcertainty.com), kde se mohou zaregistrovat pod Vaším unikátním kódem a tak systém ví, že je má zařadit do Vaší loyalty struktury.

Další potřebné informace získáte sledováním tohoto videa o tom, jak to funguje: http://www.youtube.com/watch?v=_NSmLHHkms4&feature=youtu.be

1. Pro koho je projekt Diamantová jistota (DJ) určen?2018-10-03T10:32:53+00:00

Projekt Diamantová jistota je určen pro širokou veřejnost – muže i ženy, mladé i starší, s libovolným měsíčním výdělkem, jednoduše pro každého, kdo:

 1. rozumí nevyhnutelné potřebě měsíčně si odkládat (spoří, investuje atd.) malou část ze svých prostředků, které se zároveň snaží zhodnocovat na různých místech – tzv. diverzifikace – nebo, což je klíčové, každému kdo má zájem se takovému smýšlení naučit.
 2. umí nebo chce porozumět potřebě majetek vlastnit, ne jen v určité měně, (EUR, USD, RUB, atd.) ale i v produktech, které mají nejen dlouhotrvající a stabilní hodnotu, ale zároveň nabízejí i cenové zhodnocení resp. stabilní růst jejich hodnoty – např. v diamantech.
 3. kromě využití diamantu jako investičního prostředku, rozumí i jeho obrovské, jedinečné estetické hodnotě a uvědomuje si, že v životě člověka se nachází mnoho pamětních životních situací a momentů, které si zaslouží obdarování blízkého člověka diamantovým šperkem (zásnuby, promoce, jubilea, výročí atd.)
 4. v neposlední řadě pro lidi, kteří mají zájem vydělávat obzvlášť lákavé peníze v podobě pasivního příjmu (měsíčně až do výše 10-násobku Vašeho měsíčního vkladu ve formě loyalty bonusu; plus k tomu – potenciálně neomezený měsíční příjem z referral bonusu, který tvoří vždy 5% z každé platby uskutečněné lidmi, kterým jste investici do projektu osobně doporučili).

Pro více informací o tom, jak projekt funguje, se prosím podívejte na následující video: Diamantová jistota – jak funguje – http://www.youtube.com/watch?v=U5zlIpUQoA0

2. Proč právě diamanty? Jsou diamanty opravdu dobrou investicí?2018-10-03T10:31:48+00:00

-Bezpečná investice – Každý diamant má certifikát nezávislé světové gemologické laboratoře IGI, HRD nebo GIA.

-Trvalá hodnota – Cena diamantů je stabilní, dlouhodobě jen roste a nepodléhá žádné inflaci.

-Neregistrovaná investice – Diamant není evidován žádnými úřady, je to plně anonymní vlastnictví.

-Koncentrované bohatství – V malém objemu diamantu je velká hodnota, např. 1 kg zlata je ekvivalent zhruba 0,5 gramu kvalitního diamantu.

-Jednoduchá mobilita – Diamant snadno a bezpečně přenesete z místa na místo, kdekoliv po světě.

-Rychlá likvidita – Na jedné straně světa diamant koupíte a druhé straně světa ho zase prodáte.

-Nezničitelnost – Diamant nezničí oheň, voda, kyseliny. Je téměř nezničitelný.

Více informací můžete získat na stránkách http://www.dicholding.com/cz/diamanty/ a také na stránce diamantové jistoty https://www.diamondcertainty.com/

3. Jak si mohu být jistý, že produkt, který si koupím, není padělaný a je opravdu certifikovaným produktem?2018-10-03T10:34:57+00:00

Společnost DIC je členem a akcionářem prestižní Diamantové burzy v Antverpách (Beurs Voor Diamanthandel) a členem Diamantové burzy DDE v Dubaji, v SAE. Všechny šperky pocházejí z našich vlastních závodů na výrobu šperků a jsou chráněny obchodní známkou v celé EU, DIC výrobní značkou, podle platných zákonů.

Všechny naše výrobky, každý DIC diamant, je certifikován jednou z 3 uvedených renomovaných gemologických laboratoří, které jsou uznávány po celém světě.

GIA, Gemmological Institute of America – http://www.gia.edu/

IGI, Mezinárodní gemologický institut – http://www.igiworldwide.com/

HDR v Antverpách v Belgii, kde je hlavním akcionářem Světové diamantové centrum Antverpy (AWDCE) – http://www.hrdantwerp.com/en/home; Více informací najdete zde:

http://www.dicholding.com/cz/2018/03/23/certifikace-diamantu/

4. Zní to skvěle! Ale co když nemám hodně peněz?2018-10-03T10:35:47+00:00

(Teď si to nemohu dovolit) Žádný problém! Tento program je k dispozici již od 60 USD měsíčně. Ve velmi krátkém čase však už můžete 60 a více USD z tohoto programu vydělávat měsíčně. Jak? Právě prostřednictvím referral (bonusu za doporučení) a loyalty (věrnostního) bonusu, které jsou Vám měsíčně vypláceny přímo na vámi zvolený účet. Např. už jen loyalty (věrnostní) bonus může představovat až 10-násobek Vaší měsíční platby. Váš referral bonus (za doporučení) – 5% za každou Vámi doporučenou platbu – může být potenciálně neomezený. Současně své již investované peníze využíváte na nákup diamantů nebo diamantových výrobků.

(Například: Představte si, že jste doporučili dohromady 10 hostů následovně: 5 klientů po 60 USD (každý klient má jednu pozici ve Vaší struktuře), 3 klienty za 120 USD (2 pozice každý) a 2 klienty za 300 USD (5 pozic každý ), dostanete 5% z každé jejich měsíční platby. 5% z 1260USD dohromady je 63USD + loyalty bonus za 21 zaplacených pozic je 15 USD = to je 78 USD bonus každý měsíc, po celou dobu Vašeho měsíčního investování)

5. Jakou nejmenší a největší sumu peněz lze do programu investovat?2018-10-03T10:37:52+00:00

Nejmenší suma peněz je 60 USD měsíčně a největší částka přes on-line registraci je 6000USD měsíčně. Pokud byste měli zájem měsíčně investovat více, kontaktujte nás prosím, rádi Vám to nastavíme ve Vaší klientské zóně.

6. Kdy mám nárok na referral bonus?2018-10-03T10:38:17+00:00

(5% ze všech Vámi zprostředkovaných / doporučených plateb klientů) Nárok na referral bonus (5% za zprostředkování / doporučení dalšího klienta) máte vždy, když v daný měsíc někoho doporučíte a za každý další měsíc, když tato osoba zaplatí svou stanovenou měsíční částku za podmínky, že jste i Vy zaplatili vámi nastavenou měsíční částku. Bonus je měsíčně vyplácen přímo na vámi zvolený účet spolu s Vaším loyalty bonusem.

7. Je doporučení DJ podmínkou pro zisk z projektu, resp. existuje určitý počet lidí, které je nutné doporučit?2018-10-03T10:38:39+00:00

Ne, DJ nemusíte doporučovat jiným lidem. Sice nebudete dostávat referral bonus (5% ze všech plateb Vámi doporučených osob), tak jako každý měsíčně platící klient, máte nárok na loyalty bonus(až do výše 10-násobku Vaší měsíční platby). Je zřejmé, že pokud se rozhodnete být aktivní, Vaše loyalty struktura se bude zaplňovat rychleji a tedy i Váš loyalty bonus rychleji dosáhne úroveň 10-násobku Vaší měsíční platby. (Více informací o předpokládané rychlosti výnosu najdete v odpovědi na otázku č.11)

Můžete si koupit diamantový šperk nebo se stát
naším partnerem. Je to na vás.
Prvním krokem je registrace do programu Diamantové jistoty.