Политика за поверителност2019-04-11T08:31:44+00:00

Политика за поверителност

В този раздел бихме искали да Ви информираме за аспектите на защита на личните данни, които въвеждате на този уеб сайт в рамките на регистрацията, и с тяхната обработка в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, както и в съответствие със Закона за защита на личните данни (по-нататък само ЗЗЛД).

На първо място, бихме искали да Ви информираме за съществуването на автоматичен файл (електронна база данни), за който D.I.C. INVESTMENT Limited носи отговорност и който се използва за съхраняване на личните данни, които ни предоставяте, като част от Вашата регистрация чрез регистрационния формуляр, достъпен на този уеб сайт.

Личните данни, предоставени на D.I.C. INVESTMENT Limited чрез регистрационния формуляр, се съхраняват в посочения по-горе автоматичен файл за целите на изпращане на отговори на Вашите запитвания, както и за маркетингови и търговски цели, по-специално за изпращане на актуална информация, търговски съобщения и новини за продукти и услуги, посочени на www.diamondcertainty.com, както и за да Ви бъдат предложени те на посочения от Вас имейл адрес. С регистрацията Вие давате съгласието си на D.I.C. INVESTMENT Limited да обработва и използва Вашите лични данни, посочени от Вас в регистрационния формуляр, за период от 5 години след регистрацията. D.I.C. INVESTMENT Limited е част от холдинга DIC, чието седалище е в Хонг Конг и който се занимава с продажбата на инвестиционни диаманти, бижута и инвестиционно консултиране на клиенти по цял свят.

Вашите права за достъп до личните Ви данни, тяхната поправка, начин на предоставянето им, пояснения, премахване на грешките чрез блокиране, тяхното допълване или изтриване, както и правото на извинение, парично обезщетение или каквито и да е финансови компенсации, които урежда ЗЗЛД, може да упражните, използвайки следния имейл адрес: info@dicholding.com .